Weide & Water

De bodem staat centraal in het project Weide & Water, een onderdeel van Gouden Gronden. Een belangrijk project, want een bodem die goed functioneert heeft een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Maar hoe kunnen we daar met praktische maatregelen binnen de bedrijfskringloop een bijdrage aan leveren? Samen met het Agrarisch Jongeren Kontakt, Collectief Midden- Groningen en 85 melkveehouders hebben we in 2019 acht studiegroepen opgestart om te onderzoeken hoe we de efficiency van bodem en bedrijf kunnen verhogen. Hiervoor zijn twee trajecten ontwikkeld, een traject over natuurlijke processen in de bedrijfsvoering en een traject met als thema ‘high tech’.

De kennisuitwisseling in de studiegroepen wordt gecombineerd met een subsidie voor ondersteunende monstername en meettechniek op het eigen bedrijf en met het testen van nieuwe zaken, zoals teelten en bemestingsvormen. De activiteiten binnen Weide & Water worden gefinancierd met ondersteuning vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Andere projecten

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.