Wie we zijn | Collectief Groningen West

Wij maken ons sterk

Zorgen voor een natuurlijk boerenland doe je samen. Samen met onze mensen op kantoor, de boeren en burgers, de veldmedewerkers, de vele vrijwilligers, ons team van drone-piloten en vele andere andere organisaties in ons gebied, zoals waterschappen, gemeenten en terreinbeherende organisaties. Samen maken we ons sterk. Hier vind je een overzicht van de bestuursleden en medewerkers van Collectief Groningen West.

Bureaumedewerkers

Liesbeth de Haan

Directeur

Jaap van Gorkum

Veldcoördinator landschap

Carla Horst

Ondersteuning weidevogelbeheer

Sylvia Koenders

Bureaumanager

Henk van der Noord

Veldcoördinator weidevogels

ANNE-JAN STaAl

Allround veldmedewerker en predatiebeheer 

Annemirte Stoel

Projectadministrateur

Erik Hoving

Projectadministrateur en projectleider natuurinclusieve landbouw

Jacomijn Pluimers

Projectleider
natuurinclusieve landbouw

Janneke van der Velde

Projectleider
natuurinclusieve landbouw

Mark Schuurman

Coördinator Communicatie

 

Bauke Brouwer

Projectleider
agrarisch natuurbeheer 

 

Bernice van den Berg

Medewerker
agrarisch natuurbeheer

Niels Saathof

Medewerker
agrarisch natuurbeheer

Veldmedewerkers

Ariën Baken

De Eendracht Noord

Bauke Brouwer

Niehove, Niezijl, Noordhorn

Bertjaap Darwinkel

Lagemeeden

Jaap van Dijk

Menkeweer, Rottum

Jaap van Gorkum

Middag-Humsterland, gedeeltelijk Winsumermeeden

Bennie Henstra

De Eendracht Zuid

Henk van der Noord

Gorecht, Paddepoel, Adorp, Reitdiep Noord

Willem Renkema

Fanerpolder, Enumatil

Joop de Vries

Dorkwerd, Leegkerk, Aduard

ANNE-JAN STAAL

Tinallinge, gedeeltelijk Winsumermeeden en Reitdiep Noord

Marcel Franken

Noorderland

Hilko Bron

Veldmedewerker
landschapsbeheer

Niels Saathof

Veldmedewerker
De Eendracht Noord

Jan Hartog

Zuiderpolder

Bestuur

FREEK NIEUWENHUIS

Voorzitter

Peter van Dam

Secretaris

Pim Cazemier

Penningmeester

Berend Steenbergen

Personeelszaken

Henk Bakker

Communicatie
en vice voorzitter

Nynke Oostra

Weidevogelbeheer en schouw

Halbin Wiersema

Landschapsbeheer en schouw