Wat we doen | Collectief Groningen West

Meer natuurlijke variatie
in een aantrekkelijk agrarisch landschap.

Dat is de kern van de werkzaamheden van Collectief Groningen West. Daarbij gaan we voor een gezonde bodem, schoon water en ruimte voor de weidevogel. Van De Wilp tot Rottum en van Visvliet tot Noordlaren. Van uitgestrekte weidelandschappen op de klei, tot het knusse en besloten coulissenlandschap van het Zuidelijk Westerkwartier. Ons boerenland is verrassend natuurlijk. En daar zijn we trots op. We willen dat graag zo houden en versterken. Collectief Groningen West geeft dan ook inhoud aan de groene kant van de landbouw en staat voor de ontwikkeling en het behoud van biodiversiteit in onze prachtige streek.

Weidevogeldrone

Bij Collectief Groningen West benutten we graag (technische) innovaties die op een slimme manier bijdragen aan onze doelen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van de weidevogeldrone voorzien van een warmtebeeldcamera: een prachtig hulpmiddel bij het gericht opsporen van de nesten van onze weidevogels.

Het inzetten van drones heeft verschillende voordelen. Zo is het minder verstorend voor de weidevogels, kan een drone de locatie van de nesten zeer precies bepalen en doorgeven aan de landelijke database en kan er per keer zo’n 30 tot 40 hectare worden gevlogen. Onze boeren, vrijwilligers en veldmedewerkers kunnen een beroep doen op ons team van dronepiloten als hulpmiddel om nesten in kaart te brengen. De drones zijn een aanvulling, een extra hulpmiddel dat ervoor zorgt dat we op tijd – dus voordat er bewerkingen op het land plaatsvinden – de juiste beschermingsmaatregelen kunnen nemen. Een grote hulp dus voor zowel de boer als de vrijwilliger!

Enthousiasmeren en organiseren

Wij zorgen voor de organisatie en uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied. In samenspraak met onze leden en andere betrokkenen zorgen we ervoor dat het beheer op de juiste plek en op de juiste manier wordt uitgevoerd. Het is echter niet voor al onze leden mogelijk om aan agrarisch natuurbeheer te doen. Daarom willen we ook deze leden enthousiasmeren om praktisch aan de slag te gaan met duurzame landbouw en biodiversiteit. We kiezen daarom steeds vaker voor projecten die dit mogelijk maken.