Voor het behoud van weidevogels moet je keuzes maken…

Op woensdagavond 16 november 2022 organiseert de Vereniging Avifauna Groningen weer een lezing in ‘t Vinkhuys in Groningen. Centraal deze avond staat het weidevogelbeheer in Groningen. Het betreft een duo-lezing verzorgd door Jaap van Gorkum (Collectief Groningen West) en Arjan Hendriks (Het Groninger Landschap).

Datum: woensdag 16 november 2022
Locatie: ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Toegang: gratis voor zowel leden als niet-leden

Nederland heeft een grote verantwoordelijkheid voor de grutto. Jaarlijks gaat er veel geld naar weidevogelbeheer. Willen we de grutto’s en andere weidevogels redden, dan moeten er keuzes worden gemaakt. Keuzes in het beheer. Beheer van predatoren is één van die keuzes.

Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap voelen zich verantwoordelijk voor behoud van de weidevogels in de provincie Groningen en werken samen aan behoud en herstel van de weidevogels. Deze samenwerking is er binnen het actieplan, het aanvalsplan Grutto en ook in het behoud van de Oude Held. Het gebied Gorecht (Onnerpolder) zal centraal staan in het eerste deel van de lezing van Jaap van Gorkum. Arjan Hendriks gaat in op de investeringen die zijn uitgevoerd in het Reitdiepgebied en het lopende meerjarige predatieonderzoek (pilot steenmarterbeheer).

Lees hier het hele bericht.

 

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.