Onderzoek bedrijfssystemen zonder drijfmest bij twee boeren Collectief Groningen West

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben een bedrag van 115.000 euro toegezegd aan het project ‘Voeden van een gezonde biodiverse bodem’. Een deel van dit geld wordt geïnvesteerd in het testen van een bedrijfssysteem zonder drijfmest bij twee melkveehouders van Collectief Groningen West in de gemeente Westerkwartier.

Projectleider Gert-Jan Stoeten van Collectief Groningen West vertelt in het artikel in de Veldpost over het belang van dit onderzoek en hoe dit in zijn werk gaat. “Het belangrijkste voor dit project is het goed neerzetten en analyseren van het gekozen bedrijfssysteem. De twee bedrijven kunnen dan als voorbeeld dienen voor andere boeren die willen investeren in een bedrijfssysteem zonder drijfmest.”

Lees hier het hele artikel.

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.