KUIKENS kunnen weer veilig oversteken in Tinallinge

Vanuit het project ‘Verbeteren leefgebieden weidevogels’ hebben we samen met de boeren en waterschap Noorderzijlvest zo’n 5 km beschoeiingen verlaagd in het weidevogelgebied bij Tinallinge. Kuikens van weidevogels kunnen goed zwemmen maar door steile beschoeiingen kunnen ze verdrinken. Door de oevers flauw oplopend en natuurvriendelijk te maken krijgen de kuikens nu betere kansen. De leefbaarheid van weidevogelkuikens is niet alleen verbeterd door de natuurvriendelijke oevers maar ook door de toevoeging van kruidenstroken. Naast weidevogels profiteren ook andere dieren zoals hazen van deze maatregelen.

Lees ook het artikel ‘Ruim vijf kilometer natuurvriendelijke oevers voor weidevogels in Tinallinge’ in de Veld-post. 

Het project ‘Verbetermaatregelen voor weidevogels in het werkgebied van Collectief Groningen West’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.