GLB-pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Consumenten moeten voor een redelijke prijs landbouwproducten kunnen kopen en boeren moeten een behoorlijk inkomen hebben.

Hoewel het GLB een Europese aangelegenheid is, zijn we er het afgelopen jaar ook in West-Groningen flink mee bezig geweest. Het GLB zal er namelijk vanaf 2023 anders uit komen te zien. Dus als we de kans krijgen om in het voortraject mee te denken, grijpen we die graag aan.

In 2019 zijn in Nederland zeven GLB-pilots gestart. De pilots onderzoeken gezamenlijk hoe het landbouwbeleid in de praktijk groener kan worden op zo’n manier dat het ook praktisch werkbaar blijft voor boeren. Samen met de collectieven Noardlike Fryske Wâlden en Midden-Groningen hebben we vooral gekeken naar de organisatorische kant: Hoe houden we de maatregelen praktisch én effectief? En vooral: wat kan de rol van de collectieven hierin zijn?

Natuurlijk kunnen we hier niet over praten zonder inbreng van onze boeren. Daarom hebben we de ‘boerendenktank’ opgericht en gezamenlijk nagedacht over welke maatregelen passen bij de boerenbedrijven. De besproken vergroeningsmaatregelen brengen nu zowel de deelnemers als de werkorganisatie in de praktijk. Zo kunnen beide kanten ervaring op doen met de maatregelen.

Andere projecten

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.