Evaluatiebijeenkomsten weidevogels in volle gang

Donderdagavond 7 oktober vonden de eerste evaluatiebijeenkomsten van het afgelopen weidevogelseizoen plaats. Dit doen we per gebied en samen met de boeren en onze veldmedewerkers. In totaal vinden er in de maanden oktober en november 16 bijeenkomsten plaats. We kijken terug op een heel goed seizoen, maar het kan altijd beter!

Weidevogelcoördinator Henk van der Noord over de bijeenkomsten:

“Het doel van deze bijeenkomsten is dat we samen met alle betrokken boeren en veldmedewerkers terugkijken naar het afgelopen weidevogelseizoen en vanuit daar vooruitkijken naar 2022. Het werkt voor ons goed om in gezamenlijkheid met de kaart op tafel te kijken of je het beheer op elkaar en de vogels kan afstemmen, om tot een zo goed mogelijk weidevogelbiotoop per gebied te komen.

Daarnaast vertellen we tijdens de avonden waar we als collectief mee bezig zijn ter ondersteuning van het weidevogelbeheer, onderwerpen als predatieonderzoek, het aanvalsplan Grutto, NPI subsidie en de speerpunten het Collectief komen hierbij aan bod. Ook delen wij de landelijke en provinciale ontwikkelingen op weidevogelgebied en is er natuurlijk ruimte voor vragen.”

Wanneer alle evaluatiebijeenkomsten geweest zijn zullen we u op de hoogte brengen van de resultaten en u verder informeren over de plannen in 2022.

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.