Westerkwartier Natuurinclusief; hart voor het landschap, de natuur en vitale agrarische netwerken

De boeren slaan samen met het Rijk, de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Westerkwartier en de natuurorganisaties de handen ineen in het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Ze werken samen aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Het uitgangspunt in dit programma is een toekomstbestendig, grondgebonden gezinsbedrijf dat ook een maatschappelijk rendement heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natuurwaarden, waterkwaliteit en betere kringlopen. Hiermee kan de melkveehouderij in het Westerkwartier bijdragen aan de Noord-Nederlandse ambitie om een voorbeeld te zijn voor (inter-)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Het programma bestaat uit drie samenhangende onderdelen met elk een eigen invalshoek:

1. Bedrijfskringlopen
Het is een uitdaging om als boer te voldoen aan de veranderende maatschappelijke wensen en tegelijkertijd een goed bestaan te hebben. Westerkwartier Natuurinclusief voert gesprekken met 40 melkveehouders over bedrijfssituaties en toekomstvisies. Daarbij staat natuurinclusief boeren centraal. Welke effecten hebben andere keuzes, bijvoorbeeld in bemesting? Het doorrekenen van de variabelen geeft inzicht in de benodigde veranderingen in andere onderdelen van het bedrijf. Het brengt de kansen voor zowel de landbouw als de overheid in kaart.

2. Integrale samenwerkingen en korte ketens
De ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering heeft effect op het verdienmodel van de boer. De focus ligt op samenwerkingen tussen partijen. Horizontaal en verticaal in de keten, maar ook daarbuiten. Natuurinclusieve landbouw levert naast de primaire producten ook andere producten en diensten op. Hoe kunnen déze producten en diensten verwaard worden? Westerkwartier Natuurinclusief gaat in gesprek, op zoek naar antwoorden en aan de slag.

3. Bodem
Een vitaal platteland begint met een gezonde bodem. Omdat het Westerkwartier een zeer gevarieerd bodemleven heeft, is deze regio dé plaats om met aandacht naar de bodem van boeren te kijken. Met een aantal boeren starten we een kennis- en onderzoekstraject op rondom het voeden van een gezond bodemleven.

We werken aan duurzaam bodembeheer op klei- en zandgrond door samen te zoeken naar een goede balans in dierhouderij, mest en teeltplannen. Het programma Westerkwartier Natuurinclusief ondersteunt dit door kennis te ontwikkelen en beleidsmatige drempels weg te nemen.

De projectuitvoering wordt gezamenlijk uitgevoerd door Gebiedscoöperatie Westerkwartier, LTO Noord en Collectief Groningen West.

Meer nieuws

Zorg voor weidevogels, als collectief en als boer

Zorg voor weidevogels, als collectief en als boer

Zorg voor weidevogels, als collectief en als boer Deze week is het de nationale vogelweek 2021, uitgeroepen door de vogelbescherming. Een week waarin het voorjaar ons roept, waarin we naar buiten gaan om te genieten van de omgeving, van de vogels die we om ons heen...

Agrarisch natuurbeheer werkt, zeker in Groningen

Agrarisch natuurbeheer werkt, zeker in Groningen

Agrarisch natuurbeheer werkt, zeker in groningen Op de laatste vrijdag in april ontving gedeputeerde Henk Staghouwer, tijdens het werkbezoek aan het akkerbouwbedrijf van Boelo Tijdens, uit handen van Henk Smith het Groene Koffertje. Aanleiding voor het werkbezoek was...

Kuikens in het land, kat in de mand

Kuikens in het land, kat in de mand

Om de predatiedruk door katten op weidevogelkuikens te verlagen, heeft het collectief verschillende acties ondernomen om het castreren en steriliseren van katten te stimuleren. Eind april houden we weer operatiedagen.

Zomer-ALV

Zomer-ALV

Algemene ledenvergadering Helaas geen algemene ledenvergadering dit voorjaar in verband met de corona-maatregelen. Maar we hebben goede hoop elkaar voor de zomervakantie een keer in het echt te zien in plaats van digitaal. Tijdens die vergadering houden we de...

Wormentelweekend

Wormentelweekend

Wormentelweekend Regenwormen zijn de composteerders van de bodem. Ze zorgen voor de afbraak van organisch materiaal, waardoor voedingsstoffen in de bodem vrijkomen. Daarmee dragen ze bij aan een gezonde bodem. Bovendien zijn regenwormen een belangrijke voedselbron...

Steeds meer boeren maken land nat voor weidevogels

Steeds meer boeren maken land nat voor weidevogels

Steeds meer boeren maken land nat voor weidevogels Als het broedseizoen begint verzamelen weidevogels zich graag op natte plekken in het boerenland. Deze zogenaamde plasdras gebieden werken als een magneet op vogels zoals grutto’s, kieviten en tureluurs: in het...

Het eerste kievitsei is gevonden!

Het eerste kievitsei is gevonden!

Eerste kievitsei in de provincie Groningen gevonden! Op woensdag 10 maart heeft weidevogelbeschermer Bertjaap Darwinkel uit Roden het eerste kievitsei in onze provincie gevonden. Darwinkel vond het nest in Dorkwerd, gemeente Groningen, op het land van melkveehouder...

Bestuurslid gezocht!

Bestuurslid gezocht!

Wij zoeken een nieuw bestuurslid voor de portefeuille ‘Landschap’. Heb jij ervaring met het beheer van houtsingels en kennis van agrarisch natuurbeheer? Ken jij ons werkgebied als je broekzak en kun jij het thema landschap inspirerend vertegenwoordigen? Dan zijn wij opzoek naar jou!