Weidevogelbeschermers gezocht in West-Groningen

Meer dan 250 boeren van Collectief Groningen West maken ieder voorjaar hun land aantrekkelijk voor weidevogels zodat ze er hun jongen groot kunnen brengen. Ze zetten delen van hun land onder water, maaien later, gebruiken ruige mest en creëren kruidenrijk grasland voor beschutting en voedsel. Vrijwillige weidevogelbeschermers helpen de boeren om de nesten in kaart te brengen en mee te kijken hoe de vogels het beste beschermd kunnen worden. Omdat steeds meer boeren aan weidevogelbeheer doen, zoeken wij nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor weidevogels zoals de grutto, kievit en scholekster.  

Veldcoördinator weidevogels Jaap van Gorkum: “Als beginnend vrijwilliger leer je tijdens twee cursusavonden en een veldexcursie alles over weidevogelbescherming: over het gedrag van de vogels, het in kaart brengen van nesten, beschermingsmaatregelen, de werkzaamheden van de boer en nog veel meer. En het kost niet veel tijd, gemiddeld een halve dag per week van maart tot juli. En bovendien: wie wil er nou niet af en toe rondlopen in boerenland met het geluid van grutto’s, kieviten en tureluurs om je heen, dat is gewoon genieten! We roepen nadrukkelijk ook mensen op die veel veldkennis hebben en misschien ooit aan bescherming hebben gedaan en dat nu weer willen oppakken”.  

Enige ervaring en interesse voor weidevogels is handig, maar niet vereist. Als beginnend vrijwilliger loop je in het begin mee met ervaren vrijwilligers. In ons hele werkgebied zijn nieuwe vrijwilligers nodig, globaal van De Wilp tot Rottum en van Visvliet tot Noordlaren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een basiscursus vrijwillige weidevogelbescherming via ons aanmeldformulier. Deze cursus bestaat uit twee avonden op maandag 30 januari en woensdag 1 maart in Aduard. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen met Jaap van Gorkum van Collectief Groningen West via 0594-721013 of e-mail: jvangorkum@collectiefgroningenwest.nl

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.