Behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier

Samen met Landschapsbeheer Groningen werken we aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Singels hebben een grote cultuurhistorische en recreatieve waarde. Daarnaast zijn ze aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Herstel van de singels is van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen. De ambitie is om in totaal 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen. Hierbij wordt er gestreefd naar gesloten singels met verschillende soorten inheemse bomen en struiken.

Doe mee!
Woont u in het Zuidelijk Westerkwartier en wilt u een elzensingel of houtsingel herstellen op uw terrein? Aanmelden kan bij Jaap van Gorkum via jvangorkum@collectiefgroningenwest.nl. Voor meer informatie, bekijk de korte film, lees de flyer en/of bekijk de voorwaarden op de website van Landschapsbeheer Groningen.

Het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Foto: Landschapsbeheer Groningen 

Meer projecten

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.