Behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier

Samen met Landschapsbeheer Groningen werken we aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Singels hebben een grote cultuurhistorische en recreatieve waarde. Daarnaast zijn ze aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Herstel van de singels is van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen. De ambitie is om in totaal 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen. Hierbij wordt er gestreefd naar gesloten singels met verschillende soorten inheemse bomen en struiken.

Doe mee!
Woont u in het Zuidelijk Westerkwartier en wilt u een elzensingel of houtsingel herstellen op uw terrein? Aanmelden kan bij Jaap van Gorkum via jvangorkum@collectiefgroningenwest.nl. Voor meer informatie, bekijk de korte film, lees de flyer en/of bekijk de voorwaarden op de website van Landschapsbeheer Groningen.

Het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Foto: Landschapsbeheer Groningen 

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.