Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels

 

Met het Toukomstproject ‘Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels’ wil Collectief Groningen West, in samenwerking met Het Groninger Landschap en Collectief Midden Groningen, zorgen voor meer kruidenrijk grasland.

Kruidenrijk grasland betekent meer weidevogels, zoals de grutto’s. En dat is belangrijk, legt onze directeur Liesbeth de Haan uit in een interview met Nationaal Programma Groningen: “Zo’n negentig procent van de Europese populatie grutto’s broedt in Nederland. Een belangrijk deel daarvan in Groningen. Maar dat aantal neemt af. Als ze hier verdwijnen, betekent dat ook iets voor de wereldwijde populatie. Eigenlijk hebben we een wereldwijde verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor de grutto, maar ook voor andere vogels, zoals de tureluur en kievit.”

Kruiden in het grasland zorgen voor meer biodiversiteit en meer insecten, die weer belangrijk zijn voor de weidevogelkuikens. Maar het realiseren van geschikt kruidenrijk weidevogelgrasland is nog wel een opgave. Er is schrale grond nodig en ook een samenstelling van goede kruiden. Door de bijdrage van het project Toukomst kunnen we boeren helpen bij de keuze voor kruidenrijk grasland en ze begeleiden bij de juiste stappen.

Lees het gehele interview met Liesbeth de Haan op Nationaal Programma Groningen.

Dit Toukomstproject is (mede) mogelijk gemaakt door Nationaal Programma
Groningen. 

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld waarin we met vele organisaties samenwerken.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.