Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels? Dit hebben we in 2019 samen met Het Groninger Landschap laten onderzoeken. Tegelijkertijd hebben we onderzoek gedaan naar het terreingebruik van katten in weidevogelgebieden.

Predatoren hebben een negatieve impact op het broedsucces van weidevogels. Om de populatie te herstellen, moet daarom het leefgebied van weidevogels uitgebreid én verbeterd worden. Het landschap moet hiervoor weidevogelvriendelijker en predator-onvriendelijker worden gemaakt.

Om meer inzicht te krijgen in de invloed van predatoren, hebben we stroomrasters geplaatst en cameravallen gezet bij nesten binnen en buiten de rasters. Ook hebben we twintig boerderijkatten gezenderd. Zo konden we hun bewegingen en gedragingen binnen de Winsumermeeden, Paddepoel en Koningslaagte volgen en hun mogelijk effect op het broedsucces onderzoeken. Daarnaast hebben we dna-analyse ingezet om bij predatie- resten de predator te kunnen vaststellen.

Het onderzoek heeft nuttige gegevens opgeleverd over nestsucces, kuikenoverleving en de rol van predatie. Het rapport met de bevindingen kunt u hier vinden: Predatieonderzoek 2019. Het onderzoek geeft echter nog geen volledig representatief beeld, omdat 2019 ook een goed muizenjaar was. Daarom zetten we nu in 2020 het onderzoek voort, mede dankzij financiële steun van de provincie Groningen. Dan willen we ook steenmarters vangen en van een zender voorzien. De resultaten over 2020 worden medio oktober verwacht.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit een van de fondsen van SBNL Natuurfonds: het Nora Croin Michielsen Fonds (2019), en financiering van de provincie Groningen (2020), de Vogelbescherming (2020).

Andere projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.