Home
  • Een sterk team voor agrarisch natuurbeheer

De organisatie

Collectief Groningen West is opgericht ten behoeve van het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Vanaf 2016 kan er alleen nog subsidie aan een zgn. “group of farmers” worden verstrekt voor agrarisch natuurbeheer.

Waar de deelnemers aan agrarisch natuurbeheer eerst individuele contracten sloten met de overheid, is nu het collectief de gesprekspartner. Van meet af aan is er samenwerking gezocht met de bestaande agrarische natuurverenigingen in het gebied. Dit betreft Natuur- en Milieuvereniging “De Eendracht”, vereniging voor Plattelandsbeheer “Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier” en de vereniging Duurzame Landbouw “Stad en Ommeland”. Vanuit deze drie verenigingen is op 13 november 2014 Collectief Groningen West opgericht en het werkgebied bestrijkt dan ook de gebieden van deze drie A.N.V.’s.

Het kalenderjaar 2015 is benut voor een grondige voorbereiding met o.a. het schrijven van een kwaliteitshandboek en het verkrijgen van de noodzakelijke certificering. Op 1 januari 2016 is het nieuwe stelsel ingegaan en op dat moment was het collectief ook in staat om de verantwoordelijkheid voor het weidevogelbeheer en het landschapsbeheer op zich te nemen. Het collectief, met de inliggende A.N.V.’s, kent de grondgebruikers en het gebied, waardoor maatregelen effectief en efficiënt kunnen worden ingezet.

De Provincie Groningen stelt de kaders in het natuurbeheerplan. Hierbinnen is het collectief aan zet om, samen met de leden, een ecologisch verantwoord plan neer te leggen. In de provincie Groningen zijn er drie collectieven, die onderling uitstekend samenwerken. Bij alle activiteiten worden we zonodig bijgestaan door BoerenNatuur.nl, de landelijke koepelorganisatie van de veertig collectieven in Nederland.

Direct naar bestuur
 

Direct naar medewerkers bureau
 

Direct naar veldmedewerkers
 

Laatste nieuws

GLB Pilot Hoe? Zo!

GLB Pilot Hoe? Zo!

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie richt zic...

Lees verder

Agenda

Naar agenda

Webdiensten - Plus Automatisering