Home
19-06-2020

Versterk ons unieke coulissenlandschap

Versterk ons unieke coulissenlandschap

Samen met Landschapsbeheer Groningen werken we aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Singels hebben een grote cultuurhistorische en recreatieve waarde. Daarnaast zijn ze aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Herstel van de singels is van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen. De ambitie is om in totaal 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen. Hierbij wordt er gestreefd naar gesloten singels met verschillende soorten inheemse bomen en struiken.

 

Doe mee!

Woont u in het Zuidelijk Westerkwartier en wilt u een elzensingel of houtsingel herstellen op uw terrein? Aanmelden kan bij Jaap van Gorkum via jvangorkum@collectiefgroningenwest.nlOf lees meer over dit project en de voorwaarden op de website van Landschapsbeheer Groningen.

 

Website Landschapsbeheer Groningen

 

Het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Foto: Landschapsbeheer Groningen

Terug naar het overzicht

Webdiensten - Plus Automatisering