Home
05-07-2018

Actieplan weidevogels

Actieplan weidevogels

Groningen is nog steeds een belangrijke weidevogelprovincie. Maar de aantallen gaan achteruit en het is - op een enkele soort na - nog steeds niet gelukt om hieraan een halt toe te roepen. Met het actieplan willen twaalf Groningse en landelijke partijen daartoe een hernieuwde poging doen. Het manifest dat aan dit actieplan vooraf ging, koos 2.000 gruttobroedparen in 2027 als doelstelling. De recente gebiedsverkenningen wijzen uit dat dit haalbaar lijkt: dit betekent een groei van 30% in de kerngebieden en minimaal stabilisatie daarbuiten. Daarvoor moet dan wel alles op alles worden gezet om dit actieplan ook in de praktijk te brengen.
 

Het actieplan kunt u downloaden onder het tabblad Weidevogelbeheer

Terug naar het overzicht

Webdiensten - Plus Automatisering