Home
29-05-2018

Actieplan weidevogels Groningen

Actieplan weidevogels Groningen

REDDING GRUTTO KOST GRONINGEN 3 MILJOEN
 

ZUIDHORN Twaalf organisaties hebben een plan gemaakt om de grutto voor Groningen te behouden. Om het plan uit te voeren is er 3 miljoen euro nodig.
 

Het plan werd gistermiddag in Zuidhorn gepresenteerd. Het Actieplan voor de weidevogels in Groningen werd vorig jaar al aangekondigd toen de twaalf betrokken organisaties een manifest ondertekenden. Behalve de agrarische collectieven Groningen West en Groningen Midden zijn dat ook LTO Noord, Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheeer, Natuurmonumenten en de wildebeheereenheden in Groningen.

Er zijn nu nog circa 1800 broedparen, verspreid over delen van de provincie. Dat aantal neemt al jaren af, in Groningen zelfs sneller dan in de rest van het land. De initiatiefnemers willen dat het er weer minstens 2000 worden. Ook andere weidevogels profiteren van de inspanningen voor de grutto.

Om deze vogel weer perspectief te bieden, zijn verscheidene maatregelen nodig. Zo moet er meer ruimte komen voor de bedreigde weidevogel, die drie jaren geleden nog werd uitgeroepen tot de nationale vogel van Nederland. Dat betekent niet alleen aandacht voor grutto's in reservaatgebieden, maar ook daar buiten. Er moet op zeker 1250 hectare extra ruimte komen voor een gruttovriendelijk beheer: later maaien, een hogere grondwaterstand en meer kruiden.

Voorts zijn er in gebieden waar grutto's nu nog in redelijke aantallen voorkomen predatieplannen nodig. Vossen, kraaien, marters en andere rovers vreten nu teveel kuikens en eieren op. Verder moeten vrijwilligers, boeren en beheersinstanties beter samenwerken. De provincie wordt uitdrukkelijk gevraagd ook aandacht te besteden aan de weidevogelgebieden buiten de reservaten. Nu is er alleen aandacht en geld voor de kerngebieden.

Jelle Brandsma van Het Groninger Landschap riep boeren, de provincie en de beide Groninger waterschappen op mee te werken aan het reddingsplan. "We maken ons grote zorgen over de weidevogels. We kunnen het echt niet alleen. Onze terreinen zijn maar eilanden in het landschap. We moeten nu in actie komen, dat is hard nodig."

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (CU) prees het plan. "Er is veel belangstelling voor weidevogels, dat blijkt ook uit dit rapport. Wij gaan er mee aan de slag. Ik heb geen zak met geld meegenomen, maar ik ga wel onderzoeken of er mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld via Europese subsidies."
 

Bron: Dagblad van het Noorden, Gerdt van Hofslot, 29 mei 2018

 

Via de onderstaande link kunt u een sfeerverslag lezen van de bijeenkomst.
Bijeenkomst 28 mei 2018

Terug naar het overzicht

Webdiensten - Plus Automatisering