VERBETEREN LEEFGEBIEDEN WEIDEVOGELS

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd. Hiermee wordt het leefgebied van weidevogels verbeterd. Het project sluit aan bij het Actieplan Weidevogels Groningen.

Door middel van deelgebiedsbijeenkomsten en ‘keuken en kantoor-tafelgesprekken’ is een verzamellijst met uit te voeren maatregelen ontstaan. In de winter van2019/2020 zijn vervolgens plasdrassen aangelegd, molens geplaatst en natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Deze effectieve maatregelen worden aangevuld met investeringen in weidevogelnest-detectie en predator werende rasters voor de op daarvoor geschikte plekken. Zo werken we samen verder aan de doelstelling uit het Actieplan Weidevogels: 2.000 gruttobroedparen in 2027!

Het project ‘Verbeteren Leefgebieden Weidevogels’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer projecten

Herstel houtsingels Westerkwartier

Herstel houtsingels Westerkwartier

Samen met Landschapsbeheer Groningen werken we aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier.

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Gouden Gronden

Gouden Gronden

Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water.