Home
  • Water als verbindende schakel
  • Water als verbindende schakel

Natte dooradering

Voldoende en schoon water, een zaak van levensbelang

 

De natuur, het landschap en de landbouw hebben belang bij voldoende water van een goede kwaliteit. Samen met het waterschap Noorderzijlvest en provincie Groningen verkent Collectief Groningen West de mogelijkheden daarvoor. Gezocht wordt naar de meest effectieve maatregelen en de juiste manier om die in de praktijk te brengen. We proberen zo snel als mogelijk een programma aan te bieden met concrete beheerpakketten. Dit laatste vergelijkbaar met de pakketten voor weidevogelbeheer en landschapsonderhoud die al vanaf 2016 zijn ingegaan. Beperken van emissies (erf en perceel), waterberging, bodemmaatregelen, kringloop van biomassa, natuurvriendelijk slootbeheer, beheer van rietzomen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers zijn voorbeelden van mogelijke maatregelen.

 

Voor een deel zullen maatregelen op het gebied van water een versterking betekenen van het huidige weidevogelbeheer en landschapsonderhoud (win-win). Verder liggen er goede kansen om op plekken aan de slag te gaan waar op dit moment nog geen beheer is afgesloten.

Laatste nieuws

GLB Pilot Hoe? Zo!

GLB Pilot Hoe? Zo!

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie richt zic...

Lees verder

Agenda

Naar agenda

Webdiensten - Plus Automatisering