Gouden Gronden

Gouden Gronden is een programma van waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen en richt zich speciaal op akkerbouwgebieden en graslanden. Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water. 

Naast het waterschap en de provincie zijn diverse verenigingen, Collectief Midden-Groningen en Collectief Groningen West bij dit programma betrokken. Samen zetten we ons in voor projecten die ons helpen bij het bereiken van onze doelen, zoals een betere opname van regenwater in de bodem, effectiever bemesten, zorg voor een gezonde sloot, het verbeteren van de biodiversiteit en het vergroten van de opbrengst van de landbouwgrond. 

Een voorbeeld is het project Weide & Water. Ook organiseren we ieder jaar verschillende kennisbijeenkomsten. In 2019 stonden twee succesvolle bijeenkomsten op het programma met de thema’s ‘Rassen en Gewassen’ en ‘Samenwerking akkerbouw en veehouderij’.

Andere projecten

Weide & Water

Weide & Water

Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.