Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere variatie van planten en kruiden...

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief; hart voor het landschap, de natuur en vitale agrarische netwerken De boeren slaan samen met het Rijk, de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Westerkwartier en de natuurorganisaties de handen ineen in het programma...

Herstel houtsingels Westerkwartier

Behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier Samen met Landschapsbeheer Groningen werken we aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Singels hebben een grote cultuurhistorische en recreatieve waarde. Daarnaast...

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

VERBETEREN LEEFGEBIEDEN WEIDEVOGELS Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd. Hiermee wordt het leefgebied van weidevogels verbeterd. Het project sluit aan bij het Actieplan...

Weide & Water

Weide & Water De bodem staat centraal in het project Weide & Water, een onderdeel van Gouden Gronden. Een belangrijk project, want een bodem die goed functioneert heeft een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water. Maar hoe...

Gouden Gronden

Gouden Gronden Gouden Gronden is een programma van waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen en richt zich speciaal op akkerbouwgebieden en graslanden. Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water. ...