Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief; hart voor het landschap, de natuur en vitale agrarische netwerken De boeren slaan samen met het Rijk, de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Westerkwartier en de natuurorganisaties de handen ineen in het programma...

Herstel houtsingels Westerkwartier

Behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier Samen met Landschapsbeheer Groningen werken we aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Singels hebben een grote cultuurhistorische en recreatieve waarde. Daarnaast...

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

VERBETEREN LEEFGEBIEDEN WEIDEVOGELS Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels worden inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd. Hiermee wordt het leefgebied van weidevogels verbeterd. Het project sluit aan bij het Actieplan...

Weide & Water

Weide & Water De bodem staat centraal in het project Weide & Water, een onderdeel van Gouden Gronden. Een belangrijk project, want een bodem die goed functioneert heeft een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water. Maar hoe...

Gouden Gronden

Gouden Gronden Gouden Gronden is een programma van waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen en richt zich speciaal op akkerbouwgebieden en graslanden. Door het land op een natuurlijke manier te bewerken, verbetert de kwaliteit van de bodem en het water. ...

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is in mei 2018 het Actieplan Weidevogels Groningen opgesteld, een initiatief van twaalf partijen waaronder Collectief...