Meerwaarde van kruidenrijk graslandbeheer voor het (melk)veebedrijf

Meerwaarde van kruidenrijk graslandbeheer voor het (melk)veebedrijf Welke voordelen en uitdagingen levert een perceel met verschillende grassen, klavers en kruiden ten opzichte van gewoon grasland? En is kruidenrijk grasland geschikt voor een gangbaar intensief...

Resultaten pilot predatiebeheer

RESULTATEN PILOT PREDATIEBEHEER Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Dit hebben we in 2019 en 2020 samen met Het Groninger Landschap laten onderzoeken. Uit dit onderzoek naar het nestsucces dat in Koningslaagte, Paddepoel en de Winsumermeeden is...

Wat leren geringde kieviten ons?

Wat leren geringde kieviten ons? De kievit, een bijzonder mooie weidevogel uit de familie van de plevieren. In het werkgebied van Collectief Groningen West zien we ze ieder jaar weer terug. Maar in welke mate komen de geringde vogels als broedvogel weer terug in hun...

Soorten herkennen in kruidenrijk weidevogelgrasland

Soorten herkennen in kruidenrijk weidevogelgrasland We maken mooie stappen in ons pilotproject kruidenrijk weidevogelgrasland. Na de terreininventarisaties en het inzaaien van de mengsels in 2021 is het nu tijd voor de monitoring. Wat zagen projectleider Janneke van...

Afgedankte verkeersborden als broedplaats voor weidevogels

Afgedankte verkeersborden als broedplaats voor weidevogels Wat doe je als gemeente Het Hogeland met afgekeurde verkeersborden? Collectief Groningen West had wel een idee voor een experiment en we hebben diverse borden geplaatst in weidevogelgebieden van onze boeren....