De app BijerBij is in de lucht!

BijerBij De bedoeling van de app is veel informatie te geven over maatregelen voor de bijen en dat gebruikers elkaar gaan informeren maar ook stimuleren. De gratis app ´BijerBij´ is een initiatief van de Groninger agrarische collectieven. Ga ook aan de slag met deze...

Bevindingen predatieonderzoek 2019

Bevindingen predatieonderzoek 2019 Samen met Het Groninger Landschap en de Rijksuniversiteit Groningen hebben we in 2019 een predatieonderzoek uitgevoerd binnen de Winsumermeeden, Paddepoel en Koningslaagte. Dit onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de rol...

GLB Pilot Hoe? Zo!

GLB-pilot Hoe? Zo! Het Europese landbouwbeleid verandert vanaf 2023. Er worden meer inspanningen van boeren gevraagd op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Hoe kunnen ze op een effectieve manier, met maatregelen die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering...

Corona

Corona maatregelen In lijn met alle Corona-adviezen, zullen we ook als Collectief Groningen West onze verantwoordelijkheid nemen. Dit betekent dat we tot 1 april geen bijeenkomsten organiseren. Bijeenkomsten die al gepland staan worden afgeblazen. Als u zich hiervoor...

Het eerste kievitsei is gevonden!

Eerste kievitsei gevonden: ‘Gewoon een beetje kijken hoe ze vliegen’ Het eerste kievitsei in onze provincie is gisteren gevonden door Bertjaap Darwinkel uit Roden. Niet voor het eerst, want ook vorig jaar en in 2017 had hij de primeur. Darwinkel vond het...

Het eerste kievitsei in Groningen

Het eerste kievitsei in Groningen Procedure melden en controleren eerste kievitsei 2020, gevonden in het werkgebied van Collectief Groningen West 1. De vinder moet in het bezit zijn van een ondertekende schriftelijke toestemming van de grondgebruiker voor het zoeken...