Resultaten pilot predatiebeheer

RESULTATEN PILOT PREDATIEBEHEER Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Dit hebben we in 2019 en 2020 samen met Het Groninger Landschap laten onderzoeken. Uit dit onderzoek naar het nestsucces dat in Koningslaagte, Paddepoel en de Winsumermeeden is...

Wat leren geringde kieviten ons?

Wat leren geringde kieviten ons? De kievit, een bijzonder mooie weidevogel uit de familie van de plevieren. In het werkgebied van Collectief Groningen West zien we ze ieder jaar weer terug. Maar in welke mate komen de geringde vogels als broedvogel weer terug in hun...

Soorten herkennen in kruidenrijk weidevogelgrasland

Soorten herkennen in kruidenrijk weidevogelgrasland We maken mooie stappen in ons pilotproject kruidenrijk weidevogelgrasland. Na de terreininventarisaties en het inzaaien van de mengsels in 2021 is het nu tijd voor de monitoring. Wat zagen projectleider Janneke van...

Afgedankte verkeersborden als broedplaats voor weidevogels

Afgedankte verkeersborden als broedplaats voor weidevogels Wat doe je als gemeente Het Hogeland met afgekeurde verkeersborden? Collectief Groningen West had wel een idee voor een experiment en we hebben diverse borden geplaatst in weidevogelgebieden van onze boeren....

Wulpenkuikens in de Onnerpolder

wulpennesten in de onnerpolder Het broedseizoen is volop bezig, ook voor de wulpen in de Onnerpolder. We vonden meerdere nesten, waarvan we om twee nesten een stroomraster hebben gezet om te beschermen tegen grondpredatoren. Eén van deze nesten is al uitgekomen en de...

Weidevogelbeschermers gezocht

Weidevogelbeschermers gezocht Voor heel veel weidevogels is het broedseizoen gestart. Om zoveel mogelijk jongen een goede start te geven werken de vrijwillige weidevogelbeschermers in Groningen intensief samen met vele agrariërs die deelnemen aan de ANLb...