Home

Paul Tameling

Vicevoorzitter

Taken:

Communicatie & PR

Beroep:

Zelfstandig intermediair duurzaamheid

Overige bestuursfuncties

Lid algemeen bestuur waterschap Noorderzijlvest, lid werkgroep Communicatie van het project Droge Voeten

Persoonlijke motivatie:

´Agrarisch natuurbeheer is een onmisbare peiler onder het behoud van het landschap en de natuur van het Westerkwartier, daar wil ik mij als burger sterk voor maken. ´

Paul Tameling


Terug naar het overzicht

Webdiensten - Plus Automatisering