Bestuurslid gezocht!

Bestuurslid gezocht! Wij zoeken een nieuw bestuurslid voor de portefeuille ‘Landschap’. Heb jij ervaring met het beheer van houtsingels en kennis van agrarisch natuurbeheer? Ken jij ons werkgebied als je broekzak, en dan met name het Zuidelijk...

Kattenactie in weidevogelkerngebieden

Kattenactie in weidevogelkerngebieden Om de weidevogels beter te kunnen beschermen willen wij graag samen met onze deelnemers en kateigenaren samenwerken om ongebreidelde en ongewenste groei van het aantal katten tegengaan. Katten kunnen grote ‘stoorzenders’ zijn in...

Volop aan de slag voor een waardevol weidevogellandschap

Volop aan de slag voor een waardevol weidevogellandschap Samen met ruim 100 deelnemers hebben we ons het afgelopen jaar ingezet om het leefgebied van de weidevogels te verbeteren. Een open landschap met plasdrassen, hoog waterpeil en/of natuurvriendelijke oevers...

Broedsucces en weidevogels sterk onder druk door predatie

Broedsucces van weidevogels sterk onder druk door predatie Het nestsucces en de kuikenoverleving van weidevogels in de provincie Groningen is veel te laag om een gezonde weidevogelpopulatie in stand te houden. Dat blijkt uit onderzoek dat in 2019 en 2020 is uitgevoerd...

Boerenlandvogelbalans 2020

Boerenlandvogelbalans 2020 Eind oktober kwam de Boerenlandvogelbalans 2020 uit. De balans schetst de ontwikkelingen van weidevogels, akkervogels en vogels van kleinschalig cultuurlandschap en is opgesteld met gegevens uit de databases van Sovon, LandschappenNL en de...