Rechter legt werkzaamheden Suikerzijde voorlopig stil

Rechter legt werkzaamheden Suikerzijde voorlopig stil Naar tevredenheid van de samenwerkende natuurorganisaties (waaronder Collectief Groningen West) schorst de voorzieningenrechter de ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming met betrekking tot het...

Is Westerkwartier Natuurinclusief?

Is Westerkwartier Natuurinclusief? Is Westerkwartier Natuurinclusief? Binnen het project Westerkwartier Natuurinclusief wordt dit onderzocht bij meer- en minder betrokkenen in Westerkwartier. Wat is voor hen een natuurinclusief Westerkwartier? En hoe hoe staat dat er...

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere variatie van planten en kruiden...

Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels

Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels   Met het Toukomstproject ‘Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels’ wil Collectief Groningen West, in samenwerking met Het Groninger Landschap en Collectief Midden Groningen, zorgen voor meer...

Evaluatiebijeenkomsten weidevogels in volle gang

Evaluatiebijeenkomsten weidevogels in volle gang Donderdagavond 7 oktober vonden de eerste evaluatiebijeenkomsten van het afgelopen weidevogelseizoen plaats. Dit doen we per gebied en samen met de boeren en onze veldmedewerkers. In totaal vinden er in de maanden...